Trang chủ arrow Cựu học sinh arrow Chia sẻ của cựu học sinh arrow VÕ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH

VÕ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH

Cựu HS GLVH – Washington
“Em nhận được một nền kiến thức mới thực tế và khoa học hơn, tính tự lập và khả năng sáng tạo được phát huy tối đa”.

 

Bo_The_Wilbur_Register

Báo “The Wilbur Register”

Certificate_Phuong_Quynh

Thành viên trong “National Honor Society”


quynh_hinh1
Phương Quỳnh cùng gia đình bản xứ