Trang chủ arrow Du học dài hạn arrow Canada arrow Các trường đối tác ở Canada

Canada

VANCOUVER SCHOOL BOARD DISTRICT – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA

NOVA SCOTIA INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM - NOVA SCOTIA

TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD – TORONTO, ONTARIO

LANGARA COLLEGE – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA

PATTISON HIGH SCHOOL – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA

THAMES VALLEY DISTRICT SCHOOL BOARD - LONDON, ONTARIO

YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD - YORK, ONTARIO

HỌC BỔNG TỪ 15% - 50% TRƯỜNG TRUNG HỌC BIRMINGHAM INTERNATIONAL COLLEGE OF CANADA – THÀNH PHỐ TORONTO, TỈNH BANG ONTARIO

DELTA SCHOOL DISTRICT - DELTA, BRITISH COLUMBIA