Trang chủ arrow Du học dài hạn arrow Anh arrow Hệ thống giáo dục

Anh

- Tiểu học đến trung học : 13 năm


Bậc tiểu học:

 • Giai đoạn 1: lớp 1 – 2
 • Giai đoạn 2: lớp 3 – 6

Bậc trung học:

 • Giai đoạn 3: lớp 7 – 9
 • Giai đoạn 4:
  • GCSE: lớp 10 – 11

   Tại Vương quốc Anh học sinh ở lứa tuổi 16 học chương trình GCSE (General Certificate of Secondary Education) gồm 10 môn, đó là 2 năm của giai đoạn 3 bậc trung học và thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Thang điểm đánh giá kết quả thi là từ A* đến G. Học sinh thi bằng GCSE với số điểm từ A* đến C ở năm môn học trở lên, có thể học tiếp các khóa học sau phổ thông kéo dài 2 năm
  • A-Level: lớp 12-13

   Chương trình A-Level là một trong số các khóa được học sinh Anh và học sinh quốc tế lựa chọn. Chương trình được chia thành AS và A2 :
   • Ở bậc AS học sinh chọn từ 4 đến 6 môn, mỗi môn bao gồm 3 học phần và được thi cuối năm học thứ nhất.
   • Ở bậc A2 học sinh chọn ra 3 môn của bậc AS để học tiếp. Mỗi môn học ở bậc A2 cũng bao gồm 3 học phần và thi vào cuối năm học thứ hai.
   • Thang điểm đánh giá đạt kỳ thi AS cộng với A2 là từ A đến U. Kết quả của kỳ thi AS cộng với A2 sẽ tạo thành kết quả của chứng chỉ A hoàn chỉnh. Kết quả của cả hai năm học chứng chỉ A là điều kiện để vào đại học.

Bậc Cao Đẳng/Đại học:

 • Cao đẳng : 1 năm
 • Cao đẳng nâng cao : 1.5 năm
 • Đại học: 3 -4 năm (đối với hệ ĐH tại Anh) và 4 -5 năm (đối với hệ ĐH tại Scotland)


Thông thường, một khoá học đại học ở Anh kéo dài 3 -4 năm hoặc 4 -5 năm tuỳ theo sự lựa chọn nơi học và ngành học của sinh viên. Trong năm học, sinh viên sẽ phải học một số môn học bắt buộc và được chọn một số môn lựa chọn. Kết quả học của mỗi năm học sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp đại học.

Một năm học đại học tại Anh thường được chia thành các kỳ :

 • Kỳ 1: cuối tháng 9 đến cuối tháng 12
 • Kỳ 2: từ tháng 1 đến tháng 3
 • Kỳ 3: từ tháng 4 đến tháng 6.


Trong hai kỳ học đầu, mỗi môn học thường sẽ có 2 cách giảng dạy khác nhau: ở giảng đường với rất nhiều sinh viên tham dự hoặc thảo luận tại lớp chỉ với khoảng từ 10 đến 20 sinh viên. Kỳ học thứ 3 thường dành cho sinh viên làm luận văn và chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối năm.

Điểm số của từng môn sẽ thường được tính theo phần trăm, với phân loại bằng cấp như sau:

 • 70% trở lên là bằng loại 1
 • 60% - 69% là bằng loại 2:1
 • 50% - 59% là bằng loại 2:2
 • 40% - 49% là bằng loại 3
 • Dưới 40% là điểm không đạt .


Bậc Sau Đại Học :

 • Dự bị Thạc sĩ : 3 tháng -1 năm
 • Thạc sĩ : 1 năm
 • Tiến sĩ : 3 năm


Học phí tham khảo

 

Chương trình Học phí
Tiểu học 5,000 – 12,000 bảng/năm
Trung học 4.000 – 15.000 bảng/năm
Dự bị đại học 6.000 – 15.000 bảng/năm
Cao đẳng 6.000 – 15.000 bảng/năm
Cử nhân 10,000 – 30,000 bảng/năm
Dự bị thạc sĩ 10,000 – 16,000 bảng/năm
Thạc sĩ 11,000 – 25,000 bảng/năm