Tổ chức giáo dục thế giới
Columbia international college

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE

100% học sinh tốt nghiệp CIC được nhận vào các trường đại học hàng đầu Canada và trên thế giới

08/10/2019 5:00 chiều Lầu 5, 161 Đồng Khởi Quận 1
braemar college 2

BRAEMAR COLLEGE - Trung Học Tốt Nhất Toronto

Braemar College Toronto nhận giải thưởng danh giá Study Award 2019 tại Anh Quốc – hạng mục Trung học tốt nhất Toronto, do tạp chí Study Travel bình chọn.