Tổ chức giáo dục thế giới

Du học Hè chia sẻ những lợi ích vừa giống nhưng cùng vừa rất riêng so với các đợt Du học chính khoá, dài hạn ở hải ngoại. Thay vì phải mất nhiều thời gian ít nhất một học kỳ, một năm học hay hơn nữa, các em có thể thoả mãn những mong đợi của mình chỉ trong một quảng thời gian ngắn vào giữa mùa hè mà thôi.

NHỮNG LỢI ÍCH THIẾT THỰC CỦA DU HỌC HÈ CHÍNH LÀ:

  1. Trau dồi kiến thức và khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ trong môi trường bản ngữ, đặc biệt là kỹ năng nghe-nói.
  2. Du học Hè giúp các bạn mở rộng vốn hiểu biết về đất nước-con người và xã hội của nơi đến, tiếp cận, làm quen với phong cách học tập quốc tế.
  3. Nâng cao các giá trị và kỹ năng sống thực tế như kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng thích nghi với điều kiện sống mới, kỹ năng tổ chức việc học tập để đạt hiệu quả cao.
  4. Tham gia vào hành trình khám phá văn hóa đất nước sở tại qua các địa danh nổi tiếng, các di tích lịch sử, bảo tàng nghệ thuật khoa học, vừa làm giàu vốn sống, nâng cao giá trị cá nhân (có giấy chứng nhận sau chuyến đi để bổ sung lý lịch khi tham gia Du học Hè), hình thành được sự tự tin khi bước ra thế giới, vừa tái sinh nguồn lực để các em trở lại học đường trong năm học mới.

LONDON – OXFORD – BRIGHTON

Dành cho học sinh từ 13 – 17 tuổi
Thời gian: 3 tuần.
Ngày khởi hành: 01/07/2019 – 22/07/2019


TORONTO – OTTAWA – MONTREAL – QUEBEC

Dành cho học sinh từ 10 – 17 tuổi.
Thời gian: 3 tuần
Ngày khởi hành: 01/07/2019 – 23/07/2019


OSAKA – KYOTO – HIROSHIMA – TOKYO

Dành cho học sinh từ 11 – 17 tuổi.
Thời gian: 2 tuần.
Ngày khởi hành: 16/06/2019 – 29/06/2019


MELBOURNE - CANBERRA - SYDNEY

Dành cho học sinh từ 10 – 18 tuổi
Thời gian: 26 ngày
Ngày khởi hành: 20/06/2019 – 15/07/2019


VANCOUVER – LOS ANGELES – SANTA BARBARA - SAN FRANCISCO

Dành cho học sinh từ 12 – 17 tuổi.
Thời gian: 4 tuần
Ngày khởi hành: 16/06/2019 – 13/07/2019


SINGAPORE - MALAYSIA

Dành cho học sinh từ 08 – 17 tuổi.
Thời gian: 1 tuần.
Ngày khởi hành:
24/06/2019 – 07/07/2019


GOLD COAST – BRISBANE – AUCKLAND

Dành cho học sinh từ 10 – 17 tuổi
Thời gian: 2 tuần
Ngày khởi hành:03/06/2019 – 16/06/2019