Trang chủ arrow Giới thiệu arrow Đối tượng khách hàng

Đối tượng khách hàng

  • Học sinh phổ thông cơ sở và trung học
  • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề và sinh viên các bậc học cao hơn như sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
  • Các cán bộ và giới điều hành cao cấp có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ
  • Các tổ chức đào tạo, giáo dục quốc tế đối tác.