Tổ chức giáo dục thế giới
CATS ACADEMY BOSTON

HỌC BỔNG 50% TRƯỜNG CATS ACADEMY BOSTON

Cats Academy Boston hơn 250,000 sinh viên đang theo học, trong đó có các trường Đại học hàng đầu thế giới như Harvard, MIT, Boston College,… và các suất học bổng 50% học phí dành cho sinh viên Việt Nam.