Tổ chức giáo dục thế giới
giao lưu văn hoá

HỘI THẢO HỌC BỔNG GIAO LƯU VĂN HOÁ MỸ

Đại diện từ tổ chức Cetusa cô Kim Carter Giám đốc tuyển sinh của tổ chức để chia sẽ và giải đáp thắc mắc về chương trình giao lưu văn hoá Mỹ.

15/09/2019 9:00 sáng Grand Hotel Saigon