Tổ chức giáo dục thế giới

Những hình ảnh của các bạn đã tham gia chương trình Giao Lưu Văn Hoá gửi về cho World Education. Các bạn đã có một năm hết sức đáng nhớ, nhiều trải nghiệm thú vị, gặp gỡ bạn bè quốc tế và trưởng thành hơn, phong cách sống tự lập và hành trang tuyệt vời cho việc du học sau này.