Tổ chức giáo dục thế giới
CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BANG QUEENSLAND

CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BANG QUEENSLAND

Các trường công lập bang Queensland với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi tự hào có các chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới.

08/10/2019 10:30 sáng Lầu 5, 161 Đồng Khởi Quận 1
Columbia international college

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE

100% học sinh tốt nghiệp CIC được nhận vào các trường đại học hàng đầu Canada và trên thế giới

08/10/2019 5:00 chiều Lầu 5, 161 Đồng Khởi Quận 1
Whatcom Comunity College

WHATCOM COMUNITY COLLEGE

Sinh viên của Whatcom Comunity College sau tốt nghiệp được nhận vào nhiều trường đại học hàng đầu không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở Canada và các quốc gia khác.

11/10/2019 6:00 chiều Lầu 5, 161 Đồng Khởi Quận 1