Tổ chức giáo dục thế giới

HỘI THẢO DHH 2020 - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 6 TRIỆU ĐỒNG

World Education luôn xây dựng các chương trình du học hè dựa trên quan điểm nâng cao tri thức văn hóa, làm giàu vốn sống mỗi cá nhân thông qua việc rèn dũa kỹ năng tư duy độc lập, ý thức bảo vệ môi trường, và tinh thần tập thể.

16/02/2020 9:00 sáng Lầu 5, 161 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
du học hè 2020

DU HỌC HÈ 2020 – LỚN LÊN SAU MỖI CHẶNG HÀNH TRÌNH

World Education luôn xây dựng các chương trình du học hè 2020 dựa trên quan điểm nâng cao tri thức văn hóa, làm giàu vốn sống mỗi cá nhân thông qua việc rèn dũa kỹ năng tư duy độc lập, ý thức bảo vệ môi trường, và tinh thần tập thể.

05/01/2020 9:00 sáng Lầu 5, 161 Đồng Khởi Quận 1