Trang chủ arrow Tin tức - sự kiện
phong-van-hoc-bong-voi-3-truong-noi-tru-hang-dau-my
2014-04-07 02:44:56

MERITAS là T chc giáo dc quc tế s hu 10 trường trung hc ni trú cht lượng cao M, Châu Âu, Châu M La Tinh và Châu Á vi khong 12.000 hc sinh.
N
i bt và ph biến đi vi ph huynh và hc sinh Vit Nam:là 6 trường M ta lc các thành ph xinh đp và tiu bang quen thuc vi người Vit:

hoi-thao-trung-hoc-cong-lap-uc-bang-victoria
2014-11-09 02:04:30

Bạn có biết:

  • Úc là một trong ba quốc gia có số lượng học sinh quốc tế cao nhất trên thế giới chỉ với dân số 23 triệu dân.
  • Úc có 5 thành phố trong 30 thành phố tốt nhất trên thế giới dành cho học sinh quốc tế – nơi hội tụ tất cả những yếu tố quan trọng để bạn có thể lựa chọn điểm đến lý tưởng cho kế hoạch học tập của mình.