Tổ chức giáo dục thế giới |   GLOBAL LANGUAGE & SKILLS
braemar college 2

BRAEMAR COLLEGE - Trung Học Tốt Nhất Toronto

Braemar College Toronto nhận giải thưởng danh giá Study Award 2019 tại Anh Quốc – hạng mục Trung học tốt nhất Toronto, do tạp chí Study Travel bình chọn.