Tổ chức giáo dục thế giới |   GLOBAL LANGUAGE & SKILLS

Hướng dẫn làm bài thi ELTiS

1. Phần thi kiểm tra kỹ năng nghe: nghe hiểu và trả lời 24 câu hỏi

Thời gian làm bài: 25 phút

Bài kiểm tra bao gồm phần hướng dẫn, phần nghe và các câu hỏi. Tất cả các phần chỉ được nghe duy nhất 01 lần, ngoại trừ phần nghe hiểu ngôn ngữ Toán học sẽ được nghe 2 lần.

Cấu trúc bài thi:

  • Phần 1: Nghe hiểu nội dung hướng dẫn trong lớp học
  • Phần 2: Nghe hiểu ngôn ngữ Toán học
  • Phần 3: Nghe hiểu các đoạn hội thoại trong lớp
  • Phần 4: Nghe hiểu và trả lời nội dung bài giảng mang tính học thuật

2. Phần thi kiểm tra kỹ năng đọc: đọc hiểu và trả lời 26 câu hỏi

Thời gian làm bài: 45 phút

Cấu trúc bài thi:

  • Phần 1: Kiểm tra vốn từ vựng.
  • Phần 2: Đọc hiểu đoạn văn ngắn.
  • Phần 3: Đọc hiểu và trả lời các đoạn văn mang tính học thuật.

3. Phần thi kỹ năng viết: viết một bức thư cho gia đình bố mẹ nuôi ở Mỹ

Thời gian làm bài: 30 phút

Có thể dựa theo các gợi ý sẵn có hoặc theo ý kiến cá nhân viết một bức thư cho gia đình bố mẹ nuôi giới thiệu bản thân và gia đình mình, những kỳ vọng và mong đợi của bạn khi đến Mỹ, kể lại một kỷ niệm hoặc kinh nghiệm của bản thân, những điều bạn muốn chia sẻ về văn hoá Việt Nam cho bạn bè quốc tế cũng như gia đình bố mẹ nuôi …

Register to join ELTiS Test

Lưu ý: vui lòng điền thông tin bằng Tiếng Việt có dấu.

Nếu bạn đã có tài khoản, nhấp vào Login để bắt đầu làm bài.