Tổ chức giáo dục thế giới |   GLOBAL LANGUAGE & SKILLS

Những kỉ niệm đáng nhớ, một mùa hè ý nghĩa của các bạn học sinh khi được tham gia, trải nghiệm, giao lưu và học hỏi của 22 đoàn du học hè tại các quốc gia trên thế giới.