Tổ chức giáo dục thế giới |   GLOBAL LANGUAGE & SKILLS
CATS ACADEMY BOSTON

HỌC BỔNG 50% TRƯỜNG CATS ACADEMY BOSTON

Cats Academy Boston hơn 250,000 sinh viên đang theo học, trong đó có các trường Đại học hàng đầu thế giới như Harvard, MIT, Boston College,… và các suất học bổng 50% học phí dành cho sinh viên Việt Nam.

Whatcom Comunity College

WHATCOM COMUNITY COLLEGE

Sinh viên của Whatcom Comunity College sau tốt nghiệp được nhận vào nhiều trường đại học hàng đầu không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở Canada và các quốc gia khác.

11/10/2019 6:00 chiều Lầu 5, 161 Đồng Khởi Quận 1