Tổ chức giáo dục thế giới |   GLOBAL LANGUAGE & SKILLS
CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BANG QUEENSLAND

CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BANG QUEENSLAND

Các trường công lập bang Queensland với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi tự hào có các chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới.

08/10/2019 10:30 sáng Lầu 5, 161 Đồng Khởi Quận 1
Columbia international college

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE

100% học sinh tốt nghiệp CIC được nhận vào các trường đại học hàng đầu Canada và trên thế giới

08/10/2019 5:00 chiều Lầu 5, 161 Đồng Khởi Quận 1